Analog Modül (Analog Sinyal Ölçümleri)

 » 1. Plastik Analog

     » 5 Adresli Gaz Sensörü Beslemesi ve Sinyal Okuma

     » 2 Adresli Seviye Sensörü Beslemesi ve Sinyal Okuma

     » 3 Faz Ölçümü

     » GPRS Modem Beslemesi

     » Raya Montaj

» 2. Metal Analog

     » 5 Adresli Gaz Sensörü Beslemesi ve Sinyal Okuma

     » 2 Adresli Seviye Sensörü Beslemesi ve Sinyal Okuma

     » 2 Adet Katodik Okuma

     » 3 Faz Ölçümü

     » GPRS Modem Beslemesi

     » Raya Montaj

» 3. Analog Kart

     » 5 Adresli Gaz Sensörü Beslemesi ve Sinyal Okuma

     » 2 Adresli Seviye Sensörü Beslemesi ve Sinyal Okuma

     » 2 Adet Katotik Okuma

     » RS485 Haberleşme 

     » Raya Montaj