Acil Stop

İstasyonlarda ulabilecek herhangi bir tehlike anında basıldığında buton kendisini kitleyerek tüm sistemi kapatmaktadır. Acil stoplar pano acil stop, dispenser acil stop, saha acil stop ve belirtilen konumda ismi kodlanarak dört adet kayıtla ayırt edilebilir. Acil stopa basıldığında tüm sistem kapanır ve alarm sürecinde siren ötmeye başlar. Oluşan tehlike kontrol altına alındığında acil stop kaldırılıp sistem resetlenerek sistem çalışma moduna geri döner.