Politikamz

GASGRUP olarak, stratejik hedeflerimiz dorultusunda oluturduumuz Entegre Yönetim Sistemimiz ile yasal yükümlülükler, müteri beklentilerinin karlanmasn dorultusunda müterimizin memnuniyeti artrmay ve salkl-emniyetli-çevreci çalmay amaçlamaktayz. Bu amaçlar dorultusunda;
 -yerinde i kazas ve meslek hastalklar riskini azaltacak ve ortadan kaldracak    ekilde risk deerlendirmesi yaparak ergonomik, salkl ve güvenli i ortamlar  salamay,
 -Sürdürebilir bir çevre için atklar azaltmay, geri dönüüm orann artrmay, doal kaynaklarn kullanmn azaltmay
 -Çalanlarmzn farkndaln artrmay,
 -Çalanlarn ve çalan temsilcilerinin iletiim halinde kalarak SG konularnda danma ve katlm içerisinde olmay,
 -Hedeflerimize ulamay etkileyebilecek risk unsurlarn, deerlendirmeyi, izlemeyi ,gerektiinde aksiyonlar almay ve  seç performansmzn artrarak;
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standartlar gereklerini tüm çalanlarmzn katlm ile uygulamay ve sürekli gelitirmeyi taahhüt ediyoruz.
sal ve güvenliini ön planda tutarak, üst yönetimce desteklenen ve çalanlar tarafndan “Kazann temenni ederek deil tedbir alarak önlenir” slogan benimsenmektedir. Müterilerimiz ve bizim için yaptmz ilerin kalitesi, maliyeti ve süresi ne kadar önemliyse, iimizin ve çalma ortammzn emniyeti de en az o kadar önemlidir.
 
Hizmetlerimizin yaam döngüsü içerisindeki tüm taraflar etkilemeyi ve çalanlar, tedarikçiler, yükleniciler, müteriler genelinde çevre ile dost dünya görüünü desteklemektedir.


rfan Akdoan