Politikamız

GASGRUP olarak, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemimiz ile yasal yükümlülükler, müşteri beklentilerinin karşılanmasını doğrultusunda müşterimizin memnuniyeti artırmayı ve sağlıklı-emniyetli-çevreci çalışmayı amaçlamaktayız. Bu amaçlar doğrultusunda;
 -İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak    şekilde risk değerlendirmesi yaparak ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları  sağlamayı,
 -Sürdürebilir bir çevre için atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı
 -Çalışanlarımızın farkındalığını artırmayı,
 -Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin iletişim halinde kalarak İSG konularında danışma ve katılım içerisinde olmayı,
 -Hedeflerimize ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını, değerlendirmeyi, izlemeyi ,gerektiğinde aksiyonlar almayı ve  seç performansımızın artırarak;
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, üst yönetimce desteklenen ve çalışanlar tarafından “Kazanın temenni ederek değil tedbir alarak önlenir” sloganı benimsenmektedir. Müşterilerimiz ve bizim için yaptığımız işlerin kalitesi, maliyeti ve süresi ne kadar önemliyse, işimizin ve çalışma ortamımızın emniyeti de en az o kadar önemlidir.
 
Hizmetlerimizin yaşam döngüsü içerisindeki tüm tarafları etkilemeyi ve çalışanlar, tedarikçiler, yükleniciler, müşteriler genelinde çevre ile dost dünya görüşünü desteklemektedir.


İrfan Akdoğan