Alkol ve Uyuturucu Politikamz

irketimiz faaliyetlerini yüksek emniyet standartlarna uygun olarak yürütmekte ve çevre konusunda özel bir hassasiyet göstermektedir. Bu nedenle, bütün faaliyet alanlarnda riski en aza indirmeyi amaçlamaktadr.

irketimiz ayrca iyerimizin sala uygun ve üretken nitelikte olmasn da hedeflemektedir.

çki ve uyuturucu alkanl, iyerinde performans olumsuz etkiledii gibi emniyet - çevre -salk ve üretkenlik açsndan ciddi tehlikeler yaratmaktadr.

Tüm çalanlardan da yukarda belirtilen politikaya uygun davranmas ve söz konusu çalmalar desteklemesi beklenmektedir.

Bunun salanabilmesi için aada açklanan politika, yaynland tarihinden itibaren uygulamaya konulmu olup bu tarihten itibaren tüm ie alnma koullarna dâhil edilecektir.

“TÜM ÇALIANLARIMIZIN ÇALIMA SAATLER VE ORTAMINDA ALKOL, UYUTURUCU VEYA UYUTURUCU ÇEREN MADDELER KULLANMASI, BULUNDURMASI, DAITMASI VE SATMASI KESNLKLE YASAKTIR!”