Servis ve Bakm Hizmetleri

Elektrikle çalan tüm cihazlar gerek güvenlik gerekse daha uzun ömürlü olmas açsndan bakm gerektirir.

Periyodik ve rutin bakmlar hem ürünlerinizin ömrünü uzatr hem de tesisinizi daha güvenli çalmasn salar.

Unutulmamaldr ki yüksek meblalara mal olan tesislerde çalan her ürünün bir operasyon ömrü vardr, bu ömürlerin fabrika verilerine ulaabilmesi için muhakkak periyodik bakmlarnn yaplmas gerekmektedir.

GASGRUP ENERJ profesyonel yaklam ve uzman kadrosu ile servis ve bakm ihtiyaçlarnz karlamaya hazrdr.

1. Genel Elektrik Bakm ve Servis Hizmetleri;

» Orta Gerilim Sistemleri Periyodik Bakm

» Alçak Gerilim Sistemleri Periyodik Bakm

» Trafo Sarg Direnç Ölçümleri ve Ya Seviye Bakm

» Jeneratör Periyodik Bakm

» AG Kompanzasyon Ölçüm ve Bakm

» Topraklama Direnç Ölçümü

» Kaçak Akm Testleri

» Harmonik Bozulma ve Enerji Kalite Ölçümü

» Katodik Ölçümü

» Zayf Akm Sistemleri Periyodik Bakm

» Aydnlatma Sistemlerinin Periyodik Bakm

» Topraklama Ve Paratoner Sistemleri Periyodik Bakm

 

2. stasyon Periyodik Bakm ve Servis Hizmetleri  

Periyodik Kontrol 

Periyodik kontrol LPG istasyonlarnn mekanik ve elektrik tesisatnn yan sra LPG otomasyon sisteminin de detayl kontrolünü içeren bakmlara verilen isimdir. EPDK LPG istasyonlarnn her sene en az 1 kere periyodik kontrol yaplmasn zorunlu klar. LPG datc firmalar periyodik kontrollerde denetleme listesi oluturur ve bu listeye göre kontroller yaplr. Ayrca TSE 11969 emniyet kurallarna uyulup uyulmad da kontrol edilir. Gasgrup olarak LPG datc firmalarna bu hizmeti sunmaktayz.  

 

Servis Hizmetleri

stasyonlarda oluan arza durumlarnda istasyon çalabilirliini salamak, sat kesintisini en alt seviyede tutarak güvenli bir ekilde soruna müdahale etmektedir. Gasgrup olarak istasyonlara servis hizmeti sunmaktayz.

 

Hidrostatik Test 

LPG tanknn veya LPG mekanik tesisatnn su ile doldurulup basnçlandrlarak tesisat veya tanka kaçak kontrolü yaplmasdr. Bu ilem LPG tank için uygulanacaksa tankn tesisat ile olan balants kesilip tank su ile doldurulup basnçlandrlarak kaçak olup olmad kontrol edilir. Gasgrup olarak istasyonlara hidrostatik test hizmeti sunmaktayz. 

 

Gaz Free lemleri 

Gaz Free ilemi LPG nin tanktan veya tank üstü tesisattan tahliyesi ilemine denir. Gaz Free ilemi uan youn olarak Azot (N) gaz ve kompresör ile yaplmaktadr. Azot, patlayc ve parlayc gazlarla tepkimeye (yanma ve patlama) girmedii ve oksitlenme özellii olmad için LPG sistemlerinde youn olarak kullanlr. Daha çok tank üstü tesisatn bir bölümü ya da tümü için gaz free ileminde kullanlr. Kompresörler ise genellikle LPG tanknn gaz free ilemi için kullanlr. Gasgrup olarak Gaz Free hizmeti sunmaktayz.