Proje ve Mhendislik Hizmetleri

GASGRUP ENERJ deneyimli, uzman, alannda profesyonel proje kadrosuyla AVM, Otel, Hastane, Nitelikli Konut, Endüstriyel Tesis, Kât Fabrikas, Çimento Fabrikas, Alüminyum Fabrikas, Hava Liman, Ulam, Haddehane & Çelikhane, Artma Tesisi, Kimya Fabrikas vb. tesislerin elektrik dizayn çalmalarn ve mühendislik hesaplamalarn profesyonel programlar kullanarak; proje çizimi, artname ve ihale dosyalarnn hazrlanmas, danmanlk hizmetleri gibi konularda ulusal ve istendiinde uluslararas teknik standartlar, yönetmelik ve artnamelere uygun, ekonomik uygulanabilir hizmetler sunmaktadr.

Genel Olarak Salanan Proje ve Mühendislik Hizmetleri;

·  Enerji Üretim Ve Datm Sistemleri

·  Orta Gerilim Sistemleri

·  Alçak Gerilim 0.4 KV Sistemleri

·  Genel Ve Özel Aydnlatma Sistemleri

·  Topraklama Ve Yldrmdan Korunma Sistemleri

·  Trafo Kökleri, Enerji Datm Merkezleri, Saha Kabinleri Ve Özel malatlar

·  Kablo Tama Sistemleri

·  Aydnlatma Ve Otomasyon Sistemleri

·  Enerji zleme Ve Kontrol Sistemleri

·  Zayf Akm Sistemleri (Telefon, Data, Yangn hbar, Seslendirme, CCTV, SMATV, Elektrikli Saat, Turnike, Otopark Kontrol Ve Bariyerler)

·  Profesyonel Ses, Ik Ve Görüntü Sistemleri

·  Bakanlk Ve Elektrik Kurumu Onay Projeleri le Kabul lemleri

·  Özel Teknik artname Ve hale Dosyas Hazrlanmas

·  Danmanlk Hizmetleri