Elektrik Taahht Hizmetleri

GASGRUP ENERJ deneyimli, uzman, alannda profesyonel mühendis ve teknik personel kadrosuyla i ve içi sal, i ve içi güvenliini önemseyerek, müteri memnuniyetini ön planda tutup, anahtar teslimi Elektrik Taahhüt Hizmetleri sunmaktadr.

En zorlu koullarda ve kritik risk tayan tesislerde dahi baarlara imza atarak yeni baarlarna doru emin admlarla yürümektedir.

LEY ve SÜREÇLER;

PLANLAMA

   » Elektrik taahhüt projelerinde Projeler Koordinatörü tarafndan malzeme ve igücü planlamas inaat programna uygun olarak yaplr.

   » ak emalar proje koordinatörlüü tarafndan oluturulur, ürün seçimi yaplarak satn alma departmanna iletilir.

SATIN ALMA

   »  Malzeme tedarik süreçleri açlan talep ve yaplan planlama dorultusunda satn alma departman tarafndan balatlr.

   »  Malzeme ve hizmet almlar planlanan tarihlere uygun olarak tedarik edilip sahaya sevki salanr.

KICK-OFF MEETING

   » Proje koordinatörü tarafndan antiye efi atanr ve sahada çalacak tüm kadro oluturulur, akabinde sahada çalacak tüm personelin katld proje açl toplants yaplr. 

   » Toplantda artnameler tekrar gözden geçirilip gerekli notlar alnr.

   » Projeler incelenerek tekrar gözden geçirilir.

   » Planlama verileri, i ak emalar antiye efine teslim edilir.

   » Teklif aamasnda alnan önemli notlar toplantda paylalr.

   » Toplant tutanak altna alnarak kapan yaplr.

PROJE ve DZAYN

   » Profesyonel programlar kullanlarak mühendislik hesaplar, projelendirme ve dizayn çalmalar proje grubumuz tarafndan yaplr.

   » Sahada belirsizlikleri en aza indirerek hata yapma olasl ve kayp zamanlar minimize ediyoruz.

   » Proje çalmalar projeler koordinatörüne onaylatlarak antiye efine teslim edilir.

   » Sahadaki deiiklikler antiye efi ve proje departmanmz tarafndan takip edilerek iin sonunda as-built projeler hazrlanr. 

SALII ve GÜVENL

   » güvenlik uzmanmz tarafndan antiyede çalacak tüm personelin gerekli SG ekipmanlar ve eitimleri tamamlandktan sonra antiye çalmalar balatlr.

   » yeri hekimimiz bölgenin çalma koullar ve mevsim artlarn göz önünde bulundurarak personelin salk kontrollerini yapar.

SAHA UYGULAMA

   Ulusal ve uluslararas standartlar çerçevesinde, i programna uygun olarak, i sal ve güvenlii kurallarna uyarak sahadaki uygulama ileri yaplr.

Uygulamalar esnasnda uyulan balca standartlar aadaki gibidir;

   » TS-3166 Kuvvetli akm elektrik tesisat standard

   » TS-1196 Elektrik tesisat proje esaslar

   » TS-3204 Binalardaki elektrik tesisat - temel prensipler

   » TS-3784 Binalardaki elektrik tesisat- güvenlik kurallar - elektrik çarpmasna kar koruma

   » ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi

   » ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi

   » OHSAS Sal ve Güvenlii

KALTE KONTROL

   » in bandan sonuna kadar kalite kontrol departman tarafndan periyodik olarak gerekli tüm kontroller profesyonel ekip ve cihazlar yardm ile yaplr.

TEST ve DEVREYE ALMA

   » bitiminde test ve devreye alma ekibi tarafndan tüm sahann scak ve souk testleri yaplr, profesyonel cihazlar yardm ile ölçümler yaplarak sorun tekil eden unsurlar varsa giderilir, herhangi bir sorun yoksa tesise enerji verilir.

sonunda yaplacak testler ve sunulacak raporlar;

1.Topraklama ölçümü ve raporu

2.Kaçak akm testleri ve raporu

3.Termal kamera ölçümleri ve raporu

4.zolasyon testleri ve raporu

5.Süreklilik testleri ve raporu

6.Loop empedans ölçümleri ve raporu

7.Aydnlatma k iddeti testleri ve raporu

8.Elektrik tesisat uygunluk raporu 

GENEL OLARAK SALANAN TAAHHÜT HZMETLER;

  » Enerji Nakil Hatlar Dizayn ve Uygulama

  » Trafo Merkezi, Özel Trafo Kök ve Harici Datm Pano Montaj

  » Trafo Ve Datm Merkezi Dizayn ve naat leri

  » Alçak Gerilim Pano ve Datm Sistemleri

  » Aydnlatma Armatür Montaj ve Kablolama

  » Aydnlatma Otomasyon Sistemleri Montaj ve Kablolama

  » Kablo Tama Sistemleri Montaj

  » Topraklama Ve Yldrmdan Korunma (Paratoner) Tesisat Montaj

  » Telefon Santral, Datm Sistemleri Montaj ve Kablolama

  » Data Kabin Datm Sistemleri Montaj ve Kablolama

  » Yangn hbar, Santral, Alglama Ve Alarm Cihazlar Montaj ve Kablolama

  » Seslendirme Merkezi Datm Sistemleri Montaj ve Kablolama

  » CCTV Merkezi Datm Sistemleri Montaj ve Kablolama

  » SMATV Merkezi Datm Sistemleri Montaj ve Kablolama

  » Elektrikli Sayaç Merkezi Datm Sistemleri Montaj ve Kablolama

  » Turnike Merkezi Datm Sistemleri Montaj ve Kablolama

  » Otopark Kontrol, Bariyer Merkezi Datm Sistemleri Montaj ve Kablolama

  » Profesyonel Ses, Ik Ve Görüntü Sistemleri Montaj ve Kablolama

  » Alçak Ve Orta Gerilim, Zayf Akm Sistemleri Test ve Devreye Alma leri